E-rmes na Facebooku
logo

Zásady zpracování osobních údajů

1. Identifikace a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost E-rmes, s.r.o., se sídlem Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko, IČ: 29313058, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73483 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce: korespondenční adresa Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko, adresa elektronické pošty info@ermes.cz, mobilní telefon 601 320 828.

1.3. Pověřence pro ochranu osobních údajů správce nejmenoval.

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

2.2. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

3.2. Správce je oprávněný zpracovávat osobní údaje nad rozsah uvedený v bodě 3.1 pouze na základě předcházejícího souhlasu poskytnutého spotřebitelem dobrovolně a na předem stanovený účel, rozsah a dobu. Spotřebitel má právo udělený souhlas kdykoliv písemně odvolat. Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení Správci.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. Další příjemci osobních údajů

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů v případě plnění smlouvy budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, zpracovatelé účetnictví. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou:

Česká pošta, s.p. Politických věznů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983 jako přepravní společnost

Ondřej Vašíček Jasanová 2035/13 Blansko IČO: 74465732, jako administrátor webového řešení

Zdeňka Holcová Lazaretní 1/7 Brno IČO: 13668889, jako zpracovatel účetnictví

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Práva subjektu údajů

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (plnění smlouvy).

6.2. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat zasláním žádosti na e-mailovou adresu: info@ermes.cz

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4. Uzavření a plnění smlouvy 

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

 

 

        Sídlo firmy:
        Masarykova 12
        678 01 Blansko
 Výdejní sklad:
 nám. U Pivovaru 106
 679 21 Černá Hora

Tel.: +420 601 320 828
Fax: +420 516 412 079
E-mail: info@ermes.cz 

IČ: 29313058
DIČ: CZ29313058
KS v Brně oddíl C vložka 73483