E-rmes na Facebooku
logo

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a reklamace

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě E-rmes, s.r.o. Podmínky blíže vymezují a definují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka - konečného spotřebitele).

 2. Provozovatelem internetového obchodu je firma E-rmes, s.r.o. se sídlem na ulici Masarykova 12 v Blansku, PSČ 678 01, IČ: 29313058. Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 73483. Kupující podáním objednávky distančním způsobem stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a zároveň reklamačním řádem. Dále bere kupující na vědomí, že v našem internetovém obchodě platí zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18-ti let.

  Objednávka a uzavření kupní smlouvy distančním způsobem

 1. Pro naplnění platnosti elektronické objednávky (podávané pomocí prostředku komunikace na dálku) je nezbytné, aby kupující vyplnil veškeré údaje a náležitosti v rozsahu adresních a identifikačních údajů (jméno, adresu, telefon, e-mail) a potvrdil dosažení plnoletosti.

 2. Objednávku lze učinit přímo v internetovém obchodě, dále pak osobně vyplněním objednávkového listu nebo telefonicky na kontaktním čísle prodávajícího  za podmínky osobního odběru a zároveň platby v hotovosti. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (např. hovorné) hradí kupující a je účtováno dle platného ceníku Vašeho operátora nebo poskytovatele telekomunikačních služeb. Po obdržení elektronické objednávky přijde automaticky zpět e-mailem její potvrzení (v případě platné elektronické adresy zákazníka).

 3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím. V zásilce se zbožím obdrží zákazník rovněž jedno vyhotovení daňového dokladu, originál objednávky, znění všeobecných obchodních podmínek, formulář pro reklamaci a formulář pro odstoupení od smlouvy.   

 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 5. Důležité upozornění – prodávající si vyhrazuje právo nevyřídit podezřelou nebo neúplnou objednávku spekulativního charakteru a velikosti. Dále odmítnout vyřízení objednávky, pokud dojde k opakovanému nevyzvednutí zásilky. Prodávající realizuje prodej produktů pouze v rámci ČR.

   Minimální množství objednávaného zboží

 1. Pokud není uvedeno jinak, minimální odběr se řídí počtem lahví v balení. Přesné minimální množství je vždy uvedeno na našich internetových stránkách. V případě osobního odběru z našeho výdejního skladu lze odebrat i po 1 ks.

   Cena za zboží a způsob placení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v internetovém obchodě bez předchozího upozornění zákazníků.

 2. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění (podání) objednávky. Akční nabídky platí do vyprodání zásob.

 3. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. Vína a nepotravinářské produkty podléhají 21% DPH. Potravinářské produkty podléhají 15%DPH.

 4. K ceně za objednané zboží se před ukončením (podáním) objednávky přičítá částka za standardní balné a dopravné ve výši 139 Kč včetně DPH a v případě platby na dobírku příplatek za doběrečné ve výši 30 Kč vč. DPH. Výběr způsobu úhrady a zaslání zboží se zobrazí při vyplňování objednávky, vždy však před konečným podáním (odesláním) objednávky.

 5. Při nákupu nad 3 000 Kč vč. DPH je dopravné a balné zdarma. Při osobním odběru se balné a poštovné neúčtuje.

 6. Faktura, vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, je současně daňovým dokladem a bude dodána spolu se zasílaným zbožím. Tento doklad o zaplacení si pečlivě uchovejte pro případné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, rozpor s kupní smlouvou či reklamaci v záruce.

                        Možnosti placení:

 • Na dobírku, je důležité vyžádat si od kurýra doklad o zaplacení

 • Platba na účet před zasláním zboží. Zákazníkovi bude na e-mailovou adresu zaslána výzva k zaplacení včetně variabilního symbolu

 • Hotově v našem výdejním skladu na adrese viz kontaktní údaje a výdejní (provozní) hodiny

  Při platbě na účet je důležité vyplnit správně variabilní symbol. Po připsání příslušné částky na účet prodávajícího (denní kontrola pohybu účtu) je zákazník o připsání částky informován a zboží vyexpedováno.

   Dodací lhůta a způsob doručení

 1. Obvyklá dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od doručení objednávky resp. připsání platby na účet. Doručovatelem je Česká pošta po celé ČR, která objednávky doručuje v pracovní dny v obvyklou pracovní dobu.

 2. Osobní odběr – firemní sklad: ve vyhrazených hodinách lze zboží osobně vyzvednout v našem výdejním skladě.

 3. V případě vyprodání skladových zásob Vás budeme kontaktovat a navrhneme náhradní variantu v dodávce zboží.

   Odstoupení od kupní smlouvy

  Kupující jako soukromá osoba má právo v souladu s Občanským zákoníkem odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí věci. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky jiným způsobem tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

  Jestliže kupující zvolí jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Vrácení zboží prodávajícímu provede kupující na své vlastní náklady. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato. Doporučujeme zásilku pojistit před poškozením.

  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

  Adresa pro vrácení zboží: Masarykova 12, 678 01 Blansko (info@ermes.cz, MT 601 320 828) 

   Práva z vadného plnění

  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

  Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady v souladu s §2161 Obč.z.

  Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v §2161, má kupující právo na bezplatné odstranění vady, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

   Záruka za jakost

  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Vzhledem k charakteru zboží, potraviny, a určení jeho použití, garantuje prodávající jakost zboží u tohoto druhu obvyklou, tedy záruku dle zákona. Trvanlivost (minimální doba spotřeby) u vína je individuální, u olivového oleje je uvedena na láhvi (víčku).

  Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické vady oleje a vína, a to v případě vrácení v původním obalu, v láhvi plné nejméně do 2/3 a opatřené původní zátkou. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

  Po dodání prodávající neručí za škody způsobené nevhodným zacházením se zbožím nebo skladováním ze strany kupujícího.   

   Reklamace/vrácení zboží/náklady na vyřízení

  Oprávněná reklamace: Kupující má nárok na úhradu poštovného ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží prodávajícím.

  Neoprávněná reklamace: Žádná ze smluvních stran nemá nárok na úhradu výdajů spojených na vyřízení reklamace.

  Před samotným převzetím zásilky od kurýra zkontrolujte její stav, a v případě zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití, navlhnutí, zvuk rozbitých lahví apod.), je kupující oprávněn odmítnout převzetí. V tomto případě bude zásilka automaticky zaslána zpět a bude vyexpedována nová zásilka.

  Po otevření zásilky pokud zjistíte vadu, kontaktujte co nejdříve prodávajícího e-mailem nebo telefonicky viz adresa pro vrácení reklamovaného zboží. Bude dohodnut další postup a reklamace bude vyřízena v souladu s právním řádem platným v ČR. Kupující vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. S reklamovaným produktem je nutné zaslat i kopii dokladu o jeho zakoupení, který je přiložen k zásilce.

  Adresa pro vrácení reklamovaného zboží: Masarykova 12, 678 01 Blansko (info@ermes.cz, MT 601 320 828). 

  Mimosoudní řešení sporných reklamací

  S účinností od 1.2.2016 lze řešit sporné reklamace mimosoudní cestou. Subjektem pro řešení reklamačních spotřebitelských sporů mimosoudní cestou je Česká obchodní inspekce – oddělení ADR.

  Kontaktní údaje:

  Česká obchodní inspekce

  Ústřední inspektorát – oddělení ADR

  Štěpánská 15

  120 00 Praha 2

  Email: adr@coi.cz

  Informace a formulář pro podání návrhu lze získat na webových stránkách: www.coi.cz nebo www.adr.coi.cz 

   Změny obchodních podmínek

   Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 23. května 2018.

        Sídlo firmy:
        Masarykova 12
        678 01 Blansko
 Výdejní sklad:
 nám. U Pivovaru 106
 679 21 Černá Hora

Tel.: +420 601 320 828
Fax: +420 516 412 079
E-mail: info@ermes.cz 

IČ: 29313058
DIČ: CZ29313058
KS v Brně oddíl C vložka 73483